بازرگانی نیک نام

در حال حاضر بازرگانی جوانی، با نام تجاری شرکت ارزش آفرین نیک نام فعالیت خود را بسیار گسترش داده است. به صورتی که یک چرخه کامل از تولید انواع محصول فراوری شده را در اختیار دارد.
 

پسته نیک نام

Nicknam pistachios

0
تاسیس برای بازاریابی پسته ایران
0
موفقیت در زمینه تجارت بین المللی
0
توسعه ی بازار های هدف و افزایش صادرات پسته
0
واردات و تامین اقلام دیگر آجیل
0
تاسیس مزرعه ها و گسترش کارخانه ها
0
ورود به صنعت خرده فروشی و تکمیل زنجیر تامین

گـالری
تصاویر

همکاران
تـجاری

نحوه ثبت
سفــارش

1

درخواست مشاوره

2

مشاوره

3

ارسال

ویدئو ها